Integrative Psychological Correction System and Family Health Support the presence Socio-acceptable forms of addictive behavior in women: sequence of actions and content


  • M. V. Savina Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України
Keywords: women, addictive behavior, abuse of family health, couple, psychological correction, efficiency.

Abstract

Based on clinical and psychological and psychodiagnostic survey of 421 married couples, including in 371 spouses diagnosed abuse of family relationships, and in 321 of them - and even displays of addictive behavior (AP) wives and 50 harmonious couples by precipitating factors of abuse family health in women with different states of AP. Established that the socially acceptable types AP inherent surveys serve as a pathological way sewerage emotional stress that occurs due to strain their family relationships and reduce the level of marital conflict and strain parent-child relationship. Based on the data The general system configuration psihoprofilakticheskoy psychological treatment and support of family health in the presence of women in the AP as an algorithm of actions, as well as summarizing the objectives and means of achieving them. Determination of the effectiveness of these approaches proved their effectiveness, both in terms of improving family functioning and reduction of AP in women.

References

1. Voloshyn P. V., Maruta N. O. Stratehiya okhorony psykhichnoho zdorov"ya naselennya Ukrayiny: suchasni mozhlyvosti ta pereshkody // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2015. T. 23, vyp. 1 (82). S. 5–11.
2. Aymedov K. V., Morvanyuk H. V. Indyvidual'no-psykholohichni kharakterystyky patsiyentiv z paranoyidnoyu formoyu shyzofreniyi z urakhuvannyam statevoyi nalezhnosti // Arkhiv psykhiatriyi. 2016. T. 22, # 1. S. 98–101.
3. Buzdyhan O. H. Dyferentsiyovani pidkhody do psykhosotsial'noyi reabilitatsiyi khvorykh na shyzofreniyu z urakhuvannyam kliniko-funktsional'nykh hendernykh osoblyvostey // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2016. T. 24, vyp. 4. S. 47–53.
4. Markova M. V., Kosenko K. A. Sotsial'ne funktsionuvannya ta yakist' zhyttya zhinok, khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu, pry riznykh modelyakh rodynnoyi vzayemodiyi // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2014. T. 22, vyp. 2. S. 86–95.
5. Yur"yeva N. M. Hendernospetsyfichna dezadaptatsiya sotsial'noho funktsionuvannya u zhinok, khvorykh na paranoyidnu shyzofreniyu: analiz fenomenu ta osoblyvosti terapiyi i psykhosotsial'noyi reabilitatsiyi // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2014. T. 22, vyp. 2. S. 139–146.
6. Maruta N. A., Snovyda L. T., Denysenko M. M., Nikanorova Yu. V. Henderni osoblyvosti suyitsydal'noyi povedinky u strukturi depresyvnoyi patolohiyi // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2012. T. 20, vyp. 3 (72). S. 201–202.
7. Roe D., Swarbrick P. A Recovery oriented Approach to Psychiatric Medication: Guidelines for the Practitioner // Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. 2016. Vol. 1. P 2–14.
8. Prib H. A. Sotsial'na psykhiatriya ta narkolohiya: navchal'nyy posibnyk. – Kyyiv, IPK DSZU, 2016. 255 s.
9. Dolace D. Recovery of an Addictive Person and Problematics of Social Inclusion // Proceedings. 2016. Vol. 4. P. 48–54.
10. Markova M., Yaruj V. Behavioral addiction as a codependence"s manifestation of wife men with alcohol dependence // WPA Congress "Psychiatric epidemiology meets genetics: the public health consequences", 29.03 – 01.04.2016, Munich. Book of Abstracts. P. 54–55.
11. Aymedov K. V., Ryabukhin K. V. Psykholohichni osoblyvosti zhinok, khvorykh na alkohol'nu zalezhnist' // Choloviche zdorov"ya, henderna ta psykhosomatychna medytsyna. 2015. # 1–2. S. 81–84.
12. Haponov K. D. Kliniko–psykhopatolohichni ta sotsial'ni indykatory vyrazhenosti shkidlyvykh naslidkiv alkohol'noyi zalezhnostiv svitli optymizatsiyi yiyi kompleksnoho likuvannya // Arkhiv psykhiatriyi. 2012. T. 18, # 2 (69). S. 111–120.
13. Kyrpychenko A. A. Psykhyatryya y narkolohyya: uchebnoe posobye. Mynsk, "Vыshэyshaya shkola", 2008. S. 277–303.
14. Niblett P. Statistics on Drug Misuse. – West Yorkshire, Health and Social Care Information Centre, 2016. P. 32–34.
15. Dadgarmoghaddam M., Baseri H., Alipourtabrizi A., Khajedaluee M. The Assessment of Self–Esteem in Addicted Women // Razavi International Journal of Medicine. 2016. Vol. 4(2). P. 12–16.
16. Pshuk N. H., Markova M. V., Pshuk Ye. Ya. Dynamika otsinky resursu sim"yi, de prozhyvaye khvoryy na paranoyidnu shyzofreniyu // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2012. T. 20, vyp. 3. S. 215.
17. Zhdanova M. P. Kharakterolohycheskye y lychnostnыe osobennosty zhenshchyn pry alkoholyzme // Medytsynskaya psykholohyya. 2007. # 3. S. 53–57.
18. Abasi I., Mohammadkhani P. Family Risk Factors Among Women With Addiction–Related Problems: An Integrative Review // International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2016. Vol. 5(2). P. 271.
19. Yaryy V. V., Markova M. V. Napruzhenist' addyktyvnoho statusu i porushennya psykhoemotsiynoho stanu v genezi dezadaptatsiyi druzhyn cholovikiv, khvorykh na alkohol'nu zalezhnist' // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2016. T. 24, vyp. 2 (87). S. 107–112.
20. Knapek E., Szabo I. K. The concept, the symptoms and the etiological factors of codependency // Psychiatria Hungarica. 2014. Vol. 29(1). P. 56–64.
21. Kryshtal' V. V., Semenkyna Y. A. Systemnыy podkhod k dyahnostyke, psykhoterapyy y psykhoprofylaktyke narushenyya zdorov'ya sem'y // Mezhdunarodnыy medytsynskyy zhurnal. 2000. #1., T.6. S.11–15.
22. Kryshtal' V. V. Systemnaya semeynaya psykhoterapyya narushenyy zdorov'ya sem'y // Medytsynskaya psykholohyya. 2007. T.1, #2. S. 3–8.
23. Kryshtal' V. V., Kryshtal' Ye. V., Kryshtal' T. V. Seksolohiya: navchal'nyy posibnyk. – Kharkiv: Folio, 2008. 990 s.
24. Lutsenko A. H., Kryshtal' T. V., Danylenko T. P. Typolohyya braka y funktsyonal'nost' sem'y pry эmotsyonal'no neustoychyvom type rasstroystva lychnosty u zhenshchyn // Medytsynskaya psykholohyya. 2016. # 4. S. 7–12.
25. Kryshtal' E. V., Zaytseva L. V. Narushenye funktsyonal'nosty sem'y pry depressyvnыkh rasstroystvakh razlychnoho heneza u zhenы // Mezhdunarodnыy medytsynskyy zhurnal. 2012. # 2. S. 6–10.
26. Markova M. V., Kurylo V. A. Semeynыy dyahnoz kak yntehral'nыy pokazatel' vыrazhennosty semeynoy dezadaptatsyy // Tavrycheskyy zhurnal psykhyatryy. 2012. T. 16, # 2 (59). S. 42–44.
27. Bilobryvka R. I. Porushennya seksual'noho zdorov"ya ta funktsionuvannya sim"yi pry afektyvnykh rozladakh u cholovikiv (medyko–psykholohichni aspekty): avtoref. dys... d–ra med. nauk. 19.00.04. – Kharkiv, 2011. 31 s.
28. Ahysheva N. K. Psykholohycheskaya nesovmestymost' y konflyktolohycheskaya nekompetentnost' v supruzheskoy zhyzny // Mezhdunarodnыy medytsynskyy zhurnal. 2007. # 4., T. 13. S. 6–9.
29. Markova M. V. Do problemy transformatsiyi instytutu sim"yi // Mizhnarodnyy psykhiatrychnyy, psykhoterapevtychnyy ta psykhoanalitychnyy zhurnal. 2007. # 1. S. 91–94.
30. Kadenko O. A. Supruzheskaya dezadaptatsyya y vnebrachnыe seksual'nыe svyazy: monohrafyya. – Khmel'nytskyy, KhNU, 2006. 239 s.
31. Aharkov S. T. Supruzheskaya dezadaptatsyya. – Moskva, Edytoryal URSS, 2004. 256s.
32. Semёnkyna Y. A. Supruzheskaya dezadaptatsyya pry narushenyy funktsyy sem'y y ee psykholohycheskaya korrektsyya: dys... kand. psykhol. nauk. 19.00.04. – Khar'kov, 2001. 278 s.
33. Skrypnikov A. M. Porushennya seksual'noho zdorov"ya podruzhzhya i funktsionuvannya sim"yi pry rozladakh osobystosti u cholovika i yikh psykhoterapevtychna korektsiya: avtoref. dys... d–ra med. nauk. 14.01.16. – Kharkiv, 2001. 35s.
34. Carvalhoa J., Freitasb P. P., Leuschnerb A., Olsonc D. H. Healthy Functioning in Families with a Schizophrenic Parent // Journal of Family Psychotherapy. 2014. Vol. 25. # 1. P. 3–11.
35. Rasic D., Hajek T., Alda M., Uher R. Risk of Mental Illness in Offspring of Parents With Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta–Analysis of Family High–Risk Studies // Schizophrenia Bulletin. 2014. Vol. 40(1). P. 28–38.
36. Shlyakhov Y. N., Markova M. V. Osobennosty narushenyya semeynoho funktsyonyrovanyya u zhenshchyn s trevozhno–depressyvnыmy rasstroystvamy, komorbydnыmy s zavysymost'yu ot alkoholya, y stratehyya eho psykhoterapevtycheskoy korrektsyy // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2009. T. 17, vyp. 2. S. 71–74.
37. Zhdanova M. P. Psykhoterapyya narushenyya zdorov'ya sem'y pry alkoholyzme u zhenы // Ukrayins'kyy visnyk psykhonevrolohiyi. 2007. T. 15, # 2 (51). S. 60–67.
38. Markova M. V., Selyukova T. V. Rol' khimichnoyi zalezhnosti v rozvytku vnutrishn'o simeynoyi dezadaptatsiyi // Arkhiv psykhiatriyi. 2000. # 3–4 (22–23). S. 25–26.
39. Kryshtal' Ye. V. Alkoholizm podruzhn'oyi pary: klinichni ta sotsial'no–psykholohichni aspekty: avtoref. dys… d–ra med. nauk. 14.01.17. – Kharkiv, 1998. – 32 s.

Abstract views: 47
PDF Downloads: 74
Published
2016-12-30
How to Cite
Savina, M. (2016). Integrative Psychological Correction System and Family Health Support the presence Socio-acceptable forms of addictive behavior in women: sequence of actions and content. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 18(6). Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/135