Pedagogical editions, textbooks and manuals, are for economic education of children and adults (west ukraine in the ХІХTH – in the beginning of the ХХTH centuries)


  • Z. V. Gipters Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Keywords: economic education of children and adults, co-operation, trade education, in a civilized manner-elucidative society, societies "Inlightening", "Native school", "Rural owner", Auditing Union of Ukrainian cooperative Stores.

Abstract

Pedagogical, in a civilized manner-elucidative activity of Ukrainian public organizations and teachers is examined in the floor, their role in matters of preparation of pedagogical editions, textbooks and methodical manuals for 134 economic education of children and adults on West-Ukrainian earths of ХІХ – beginning of ХХ of centuries.

References

1. Духнович А. Народная педагогия в пользу учителей сельских / А. Духнович. – Львів, 1857. – 91 с.
2. Коренець Д. Чи ми дійсно відчуваємо потребу фахових шкіл / Д. Коренець // Господарсько-кооперативний часопис. – 1927. – Ч. 37. – С. 3–4.
3. Коренець Д. Що робити з дітьми / Д. Коренець // Рідна школа. – 1934. – Ч. 10. – С. 150–151.
4. Лучишин І. Фахові школи – порадник для батьків та молоді / І. Лучишин. – Львів, 1930. – 64 с.
5. На шляху // Шлях виховання й навчання. Тримісячник. Орган «Взаїмної помочі українського вчительства». – 1936. – Х річник. – Ч. І. – Львів, 1936. – С. 2–10.
6. Написання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. –Львів, 1910. – Т. 1. – 501 с.
7. Нарис історії «Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів – Краків – Париж: Просвіта, 1993. – 232 с.
8. Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХУІІІ –початок ХХ ст.) / О. І. Пенішкевич : Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.
9. Підручник методики Івана Лаврівського. Подав Юрій Кміт // Українсько-Руський Архив, т. ІУ. – Львів, 1909. – С. 111–150.
10. Погребенник Ф. Інспекторські звіти Федьковича та його промови на Повітовій вчительській конференції (перекл. з німецької мови) / Ф. Погребенник. – Чернівці, 1958. – 40 с.
11. Порадник для самоосвітніх гуртків // Науково-популярна бібліотека товариства «Просвіта». – Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1934. – Кн. № 14. – 126 с.
12. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних університетів / О. Я. Савченко. – К., 1997. – 368 с.
13. Савчук Б. П. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) / Б. П. Савчук: Автореф. дис. … доктора історичних наук / 07.00.01 – історія України/ Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича /. – Чернівці, 1999. – 32 с.
14. Семчишин М. Тисяча років української культури / М. Семчишин. – К., 1993. – 550 с. – с. 212.
15. Смаль-Стоцький С. Політика реальна // Буковина. – 1896. – Ч. 85. – С. 53– 85. – Ч. 88.
16. Смаль-Стоцький С. В справі заснування союзу усіх руських кас райфайзенських / С. Смаль-Стоцький // Руська Рада. – 1903. – Ч. 13.
17. Ступарик Б. М., Моцюк В. Д. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини /1772–1939 рр./. – За ред. Ступарика Б. М. – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 1995. – 175 с.
18.Творидло М. Економічна діяльність «Просвіти» / М. Творидло //
Календар товариства «Просвіти» на переступний рік 1928. Ювілейне видання з нагоди 60-ліття «Просвіти» і 50-ліття календаря. – Львів: Коштом товариства «Просвіта» у Львові, 1927. – С. 106–129.
19. Храпливий Є.: «За хліборобську справу» / Є. Храпливий // Кооперативна Республіка. – 1932. – Ч. 10. – С. 373.
20. Храпливий Є. Як працювати у Хліборобському Вишколі Молоді. Друге, поправлене видання / Є. Храпливий. – Краків: Накладом «Українського Видавництва» в Кракові, 1940. – 138 с.

Abstract views: 30
PDF Downloads: 21
How to Cite
Gipters, Z. (1). Pedagogical editions, textbooks and manuals, are for economic education of children and adults (west ukraine in the ХІХTH – in the beginning of the ХХTH centuries). Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 1(1), 115-134. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/147