Особенности акмеологического подхода к профессиональному мышлению и становлению юриста


  • А. А. Vorobyeva Макеевский экономико-гуманитарний институт
Keywords: professional thinking, professional development, professional development akmeology paradigm.

Abstract

This article is devoted to the development of professional thinking as akmeology paradigm of becoming a lawyer. The author's definition of the concepts of professional development, professional development akmeology paradigm is presented.

References

1. Валиуллина Г. Г. Возрастно-половые особенности развития
профессионального мышления студентов : автореф. дис. … канд. психол. наук. : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / Г. Г. Валиуллина ; Астраханский ГУ. – Астрахань, 2007. – 27 с.
2. Ірхін Ю. Б. Психологічна підготовка працівників оперативних
підрозділів : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін. – К. : РВЦ КНУВС, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 96 с.
3. Луньов В.Є. Психологічні особливості становлення професійного мислення особистості у системі органів внутрішніх справ України: автореф. дис. … канд. психол. наук.: спец.19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / В. Є. Луньов ; Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – 20 с.
4. Махлай О. М. Психолого-акмеологічний аспект розвитку
пізнавальної сфери оперативних працівників / О. М. Махлай, С. А. Чистяков // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2005. – № 11-12. – С. 167-173.

Abstract views: 23
PDF Downloads: 8
Published
2014-03-05
How to Cite
VorobyevaА. (2014). Особенности акмеологического подхода к профессиональному мышлению и становлению юриста. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2(2), 19-28. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/153