Development of entrepreneurial potential of students in the professional training at universities of economic profile


  • O. Lyubchuk Donetsk State University of Management
  • V. Lunov Makeyevka Institute of Economics and Humanities
Keywords: entrepreneurial capacity, self-knowledge, personality, management system, technology.

Abstract

Presented in this article is the technology of the development of entrepreneurial capacity. The necessity of self-knowledge and the development of entrepreneurial capacity of students and would-be masters while studying at universities of economic profile are also substantiated.

References

1. Dorofiyenko V.V. Innovatsiyni pidkhody shchodo rozvytku
upravlins'koyi osvity v rehioni (kontseptual'ni zasady bahatorivnevoyi adaptyvnoyi systemy pidhotovky upravlins'koho personalu) / V.V. Dorofiyenko // Transfer tekhnolohiy: vid ideyi do prybutku: materialy I mizhnar. nauk.-prakt. konf. stud., asp. i mol. uchenykh (m. Dnipropetrovs'k, 27-29 kvitnya 2010 r.). – [u 2 t.]. –
Dnipropetrovs'k: Natsional'nyy hirnychyy un-t, 2010. – T.1. – S.157-161.
2. Lozhkin H.V. Mistse innovatsiy v teoriyi pidpryyemnytstva.
Ekonomichna psykholohiya : [navch. posibnyk]/ H.V. Lozhkin, V.V. Spasyennikov, V.L. Komarovs'ka. – K.: VD Profesional, 2004. – 304 s.
3. Obodets R.V. Podhotovka vыsokokvalyfytsyrovannыkh spetsyalystov v sfere vedenyya byznesa na prymere rabotы obshchestvennoy orhanyzatsyy «Donetskyy horodskoy byznes-ynkubator» y Donetskoho hosudarstvennoho unyversyteta upravlenyya / R.V. Obodets, O.K. Lyubchuk // Sotsial'nyy menedzhment i upravlinnya informatsiynymy protsesamy: zb. nauk. prats' Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnya. - Donets'k, 2010. - T.11. vyp.147, seriya «Derzhavne upravlinnya». – S. 244–256.
4. Povazhnyy S.F. Doslidzhennya problemy stanovlennya
pidpryyemnyts'koho potentsialu studentiv vuziv upravlins'koho profilyu / S.F. Povazhnyy, O.K. Lyubchuk // Sotsiolohiya upravlinnya: zb. nauk. prats' Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnya. – T. 8, vyp. 3 (80), seriya «Spetsial'ni ta haluzevi sotsiolohiyi». – Donets'k : DonDUU, 2007. – S. 8-17.
5. Psykholohyya : [uchebnyk dlya эkonomycheskykh vuzov] / Pod red. V.N. Druzhynyna. – SPb. : Pyter, 2000. – 672 s.
6. Tekhnolohiyi roboty orhanizatsiynykh psykholohiv: [navch. posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv ta slukhachiv instytutiv pislyadyplomnoyi osvity] / Za red. L.M. Karamushky. – K. : INKOS, 2005. – 366 s.
7. Shpalins'kyy V.V. Psykholohiya upravlinnya: [navch. posibnyk dlya
kerivnykiv navch. zakladiv, prakt. psykholohiv, uchyteliv ta
ykhovateliv] / V.V.
Shpalins'kyy, K.A. Pomazan. – Kh. : Vesta: Vyd-vo «Ranok», 2002. – 128 s.

Abstract views: 197
PDF Downloads: 15
Published
2014-03-12
How to Cite
Lyubchuk, O., & Lunov, V. (2014). Development of entrepreneurial potential of students in the professional training at universities of economic profile. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2(2), 3-10. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/157