Релігія і наука та їх співвідношення


  • O. V. Ogirko Львівськbq національнbq університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Keywords: religion, science, faith, God, evidence, arguments, metaphysics, theodicy, the Bible, ecumenism.

Abstract

The article discusses the relation between science and religion. Shown major scientific definition of religion. Analyzed the main evidence and arguments for God's existence. There are problems of ecumenism.

References

1. Анатійчук С. В. Співвідношення науки та релігії в культурі // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Філософія. – 1999. – Вип. 64. – Чернівці.– С. 21-26.
2. Андрушко В.Т., Огірко О. В. Релігієзнавство: проблеми і перспективи викладання. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, ЛНУВМБТ ім. C.З. Гжицького, 2011.– 316 c.
3. Климишин І.А. Вчені знаходять Бога. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 136 с.
4. Ляхович Д. П. Лекції з метафізики і теодицеї. – Львів: Вид-во ЛБА, 1995 – 1996. – 94 с.
5. Огірко Олег. Релігія і наука: співпраця чи протистояння // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Філософія. – 2005. – Вип. 242-243. – Чернівці.– С. 160- 164.
6. Огірко О.В. Християнська етика для всіх: Словник християнськоетичних термінів. – Львів: ЛНУВМБТ ім. C.З. Гжицького, 2009. – 272 c.
7. Ортинський І. Вірити. – В-во ОО. Салезіян: Рим – Мюнхен – Фрайбург, 1990. – 292 с.
8. Сліпий Йосиф. Віра і наука. – В-во ОО. Салезіян. – Рим, 1990. – 75 с.

Abstract views: 51
PDF Downloads: 302
Published
2014-04-27
How to Cite
Ogirko, O. (2014). Релігія і наука та їх співвідношення. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2(2), 123-137. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/162