Analysis of the problem of student government in Ukrainian scientific and methodological publications


  • K. G. Tribulkevich Інститут вищої освіти НАПНУ
Keywords: student government, institution of higher education, scientific and methodical publications.

Abstract

The analysis of the state of the research problem of student government in Ukrainian scientific and methodological publications: Scientific conferences and materials research and teaching seminars.

References

1. Близнюк Е.А. Развитие лидерства и социальной активности будущих специалистов в соединённых штатах Америки / Е.А.Близнюк// Студентське самоврядування в контексті болонського процесу: Матеріали міжвузівської
наукової конференції молодих вчених і студентів / За ред. С.В.Смерічевської. – Донецьк, 2008. – С.22-24.
2. Ванькович У. Український досвід студентського самоврядування: тенденції, проблеми / У.Ванькович // Студентське самоврядування в Україні: Збірник наукових праць. – К.: Молодіжна альтернатива, 2004. – С.11-18.
3. Казаненко Т. Студентське самоврядування – інструмент удосконалення навчально-виховного процесу / Т.Казаненко // Студентське самоврядування в Україні: Збірник наукових праць. – К.: Молодіжна альтернатива, 2004. – С.19-29.
4. Кондратюк К.К. Роль громадських організацій вузу у комуністичному вихованні студентів / К.К.Кондратюк // Вісник Львівського ордена Леніна державного університету ім. І.Франка. – Педагогіка. – Моральне виховання студентів. – Випуск 8. – Львів, 1983. – С. 3-9.
5. Кондратюк О.П. Соціальний розвиток особистості як важливе завдання виховної роботи профтехучилищ / О.П.Кондратюк // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 1. – К.: ПП «ЕКМО». – С.67-73.
6. Лізньова Н. Пріоритетні напрями розвитку студентського
самоврядування / Н.Лізньова // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – Випуск 21. – Ч. 1. – Львів, 2006. – С.182-189.
7. Половець В.М. Гуманізація і гуманітаризація освіти. / В.М. Половець // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали науково-методичного семінару. – Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2003. – Вип. 4. – С. 6-16.
8. Половець В.М. Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія
викладача і студента. / В.М. Половець // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали науково-методичного семінару. – Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2001. – Вип. 2. – С. 85–94.
9. Редько О.Ф. Штрихи до соціального портрета студентської молоді / О.Ф.Редько // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 9 / Від. ред. та уклад. В. М. Половець. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – С.30-40.
10. Студентське самоврядування в контексті болонського процесу: Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих вчених і студентів / За ред. С.В.Смерічевської. – Донецьк, 2008. – 140 с.
11. Студентське самоврядування в Україні: Збірник наукових праць. – К.: Молодіжна альтернатива, 2004. – 60 с.

Abstract views: 29
PDF Downloads: 94
Published
2014-04-21
How to Cite
Tribulkevich, K. (2014). Analysis of the problem of student government in Ukrainian scientific and methodological publications. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 3(3). Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/171