Structure and properties of leading professional maturity specialist socionomical direction


  • T. Komar
Keywords: academic maturity, professional maturity, professional maturity specialist socionomical direction, social maturity.

Abstract

The article on the ground of theoretical analysis highlights the psychological nature of professional maturity specialist socionomical direction is determined by the structure and properties of leading psychological phenomenon. Detecting psychological characteristics of this category is due to systematic and holistic approach. Professional maturity is presented as an integral value. The process of becoming professional maturity of the individual student, we consider the unity and integrity of personal and activity-bases, following the provisions of the laws of psychological unity of consciousness and activity, reasonable S. Rubinstein, scientific-theoretical conclusions B. Anan, who notes that reflecting and mastering Activities in the outside world, and man creates his inner world, which, in turn, directs, regulates, promotes its activities.

References

Anan'yev, B. G. (1968). Chelovek kak predmet poznaniya. L. : Izd-vo Leningr. un-ta.
Asmolov, A. G. (2002). Lichnost: psikhologicheskaya strategiya vospitaniya. Obrazovanie, 1, 17-32.
Zavalishina, D. N. (1998). Professional'noe razvitie i professional'noe. Vestnik Baltiyskoy pedagogicheskoy akademii, 18, 71-75.
Klimov, E. A. (1996). Psikhologiya professionala. M.: Izdatel'stvo "Institut prakticheskoy psikhologii", Voronezh: "MODEK".
Kun, M. (1984). Empiricheskoe issledovanie ustanovok lichnosti na sebya. Sovremennaya zarubezhnaya sotsial'naya psikhologiya: Teksty. M.: Izd.: MGU.
Savchina, M. V., Galyana, І. M. (2009). Moral'na svіdomіst' ta samosvіdomіst' osobistostі. Drogobich.
Tsekhmister, Ya. (2014). Paradigm analysis of the personality sociogenesis. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 6, 169-173.
Morosanova, V. I. (2000). Stilevaya samoregulyatsiya povedeniya cheloveka. Voprosy psikhologii, 2, 118-127.
Formirovanie motivatsii professional'nogo samoopredeleniya prakticheskogo psikhologa: materialy IV Vserossiyskoy konferentsii [«Kachestvo pedagogicheskogo obrazovaniya: molodoy uchitel'»]. – Tula : Izd-vo TGPU im. L. N. Tolstogo, (2003).
Chebyshev, N. (2000). Vysshaya shkola XXI veka: problema kachestva. Vysshee obrazovanie v Rossii, 1, 19-26.

Abstract views: 98
PDF Downloads: 75
Published
2017-04-22
How to Cite
Komar, T. (2017). Structure and properties of leading professional maturity specialist socionomical direction. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 21(3), 96-98. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/212