Psychological adaptation of individual to renal disease


  • O. A. Hulbs Краматорський економіко-гуманітарний інститут
Keywords: psychological adaptation, kidney failure, mental health, emotional stability.e

Abstract

In the article the psychological adaptation of personality to renal disease. To address this issue the necessary analysis premorbid personality traits, the study of the mental state of the patient, including his reaction to the kidney and attitude to likuvannya. Of particular importance is the emotional stability and adequacy of emotional reactions to various life challenges.

References

1.Karvasarskiy B.D. Meditsinska psihologiya / B.D.Karvasarskiy – M., 1982.
2. Lakosina N.D. Meditsinskaya psihologiya / N.DLakosina, G.K.Ushakov. – M.,1984.
3. Luriya P.A. Vnutrennyaya kartina bolezney i yatrogennyie zabolevaniya / P.A. Luriya. – 4-e izd. M., 1977.
4. Myasischev V.N. Lichnost i nevrozyi / V.N. Myasischev.– L.:Izd-vo LGU, 1969.
5. Psihologiya. Slovar / Podobsch. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. — 2-e izd. — M., 1990.
6. Tashlyikov V.A. Psihologicheskaya zaschita u bolnyih nevrozami i s psihosomaticheskimi rasstroystvami: Posobie dlya vrachey / V.A. Tashlyikov.–SPb., 1992. — 24s.
7. Tsekhmister, Ya. (2014). Paradigm analysis of the personality sociogenesis. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 6, 169-173.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 47
Published
2016-03-09
How to Cite
Hulbs, O. (2016). Psychological adaptation of individual to renal disease. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 14(2), 55-61. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/36