Assessment of the resilience of women involved in prostitution


  • O. V. Grishina
Keywords: resilience, self-destructive behavior, prostitutes.

Abstract

Prostitution is risky behavior that endangers the physical and mental health, which can be seen as a tendency to self-destruction. The importance of studying the resilience due to the search for meaningful "targets" for the psychological treatment of pathogenic beliefs. The article describes the results of a study on the resilience test «hardyness» S. Muddy in adaptation Leontiev-Rasskazova of 100 women in prostitution by providing sexual services in housing conditions. It was found that these women have a low level of resilience and involvement in the life events. The studied personality traits must be "targets" psycho work with the women of this cohort.

References

1. Aleksandrova L. A. K kontseptsyy zhyznestoikosty v psykholohyy / L. A. Aleksandrova // Sybyrskaia psykholohyia sehodnia: Sb. nauchn. trudov / Pod red. M. M. Horbatovoi, A. V. Seroho, M. S. Yanytskoho. – Kemerovo: Kuzbassvuzyzdat, 2004. – Vыp. 2. – S. 82-90.
2. Antonian Yu.M. Prostytutsyia hlazamy psykholoha/Iu.M. Antonian – Obshchestvennыe nauky y sovremennost. – 1993. - №2. – S.129- 130s.
3. Bohomaz S.A. Zhyznestoikost cheloveka kak lychnostnыi resurs sovladanyia so stressamy y dostyzhenyia vыsokoho urovnia zdorovia // Materyalы nauchno-praktycheskykh meropryiatyi V Vserossyiskoho foruma «Zdorove natsyy — osnova protsvetanyia Rossyy». T. 4. M., 2009. S. 18–20.
4. Zahalna psykholohiia. / Za zahalnoiu redaktsiieiu akademika S.D.Maksymenka. Pidruchnyk. – 2-he vyd., pererobl. i dop. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2004. – 704 s.
5. Zmanovskaia E.V. Devyantolohyia: (Psykholohyia otkloniaiushchyhosia povedenyia)/E.V. Zmanovskaia - uchkbnyk dlia stud.vыssh.ucheb. zavedenyi. – M.: Yzdatelskyi tsentr «Akademyia», 2003. – 288 s.
6. Zmenshennia shkody: Kontseptsyia, praktyka, dosvid UkraIny // Kucheruk O., Pylypchuk N., Protopopov A. – K.:VASV, 2002, – 112 s.
7. Leontev D. A. Test zhyznestoikosty / D. A. Leontev, E. Y. Rasskazova. – M.: Smыsl, 2006. – 63 s.
8. Lombrozo Ch. Zhenshchyna prestupnytsa y prostytutka/Chezare Lombrozo - OOO "Popurry". Mynsk-2000, – 123 s.
9. Maksymenko S.D. Psykholohiia osobystosti/ Maksymenko K.S., Papucha M.V //Pidruchnyk. – K.: TOV “KMM”, 2007. – 296s.
10. Problemы seks- byznesa v kontekste obshchestvennoho zdravookhranenyia/ Sost. Yu. Sarankov. – Kyev: «SPYD Fond Vostok – Zapad», 2009. – 128s.
11. Seks-biznes v Ukraini: sproba sotsialnoho analizu / Balakirieva O.M., Bondar T.V., Halustian Yu.M. [ta in.] – K. : Ukrainskyi in-t sotsialnykh doslidzhen, 2001. – 159 s.
12. Khaustova O.O., Romaniv O.P. Profilaktyka autoahrysyvnoi povedinky v pervynnii merezhi (psykhosomatychnyi pidkhid).Metodychnyi posibnyk – K. :LAT&K,2015. – S 20-21.
13. Herman JL, Introduction: hidden in plain sight: clinical observations on prostitution. In: Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress,/Herman JL Farley M, ed. Binghamton, N.Y.: Haworth Press.
14. Farley М., Ph.D. Prostitution Is Sexual/Melissa Farley – Times Violence Psychiatric – Times October 2004 Vol. XXI Issue 12.
15.Maddi S. R. Hardiness and mental health / S. R. Maddi, D. M. Khoshaba // Journal of Personality Assessment. – 1994. – V.63 (2). – Р. 265-274.

Abstract views: 60
PDF Downloads: 94
Published
2016-12-30
How to Cite
Grishina, O. V. (2016). Assessment of the resilience of women involved in prostitution. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 18(6), 171-177. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/377