Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teahcer’s educational trajectory


  • N. Bilyk M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute of In-Service Teacher Training
Keywords: advanced training, advanced training personal-courses, self-designing, individual educational teacher’s trajectory, professionalism

Abstract

Individual educational teacher’s trajectory is chosen as a means of advanced professional competence, its peciliar features are defined, and recommendations are suggested concerning its structure; the opportunities for self-disigning of individual educational teacher’s trajectory during the period of advanced training course and between attestations of his/her pedagocial activity are revealed. Attention is focused on the issue of essential changes of modern education, opportunities to construct educational trajectories of a teacher according to the standard-legal base of the educational system. The notion «individual educational trajectory» is defined as manifestation of a competent approach to learning. The opportunities of personal courses of advanced training for teachers are considered in order to design their individual educational trajectories harmoniously including the following principles: orientation to the personality, equality, dynamics, conscious perspective, continuity, diversity of methodological consulting, promoting the system of advanced training to become a center of innovation movement. New interpretation of the mission performed by post-graduate pedagogical educational and advanced training establishments is presented in the context of elaboration of innovation strategy to develop the system of lifelong education. The effects of personal courses are considered as a design model of advanced training.

References

Zakon Ukraiiny vid 05.09.17 r. № 2145-VIII «Pro osvitu». URL: https://vobu.ua/ukr/documents/.../zakon-ukrainy-vid-050917-r-2145-viii-pro-osvitu.
Kuleshova, G. M. (2007). Usloviya realizatsii individualnoy obrazovatelnoy traektorii uchenika v distantsionnom obuchenii. Internet-zhurnal «Eydos». 2007. 22 fevr. URL: http://www.eidos.ru/journal/2007 /0222-7.htm (data obrascheniya: 01.10.2015).
Borovik, O. M. (2010). Do pitannya pro zmIst ponyattya «IndivIdualna osvItnya traEktorIya rozvitku vchitelya». Zb. nauk. prats. PedagogIchnI nauki. Vip. 55. Herson: Vid-vo HDU, 2010. # 55. S. 234-238.
Sidorenko, V. V. (2011). Naukovo-metodichniy suprovId realIzatsIYi IndivIdualnih osvItnIh traEktorIy vchitelya-slovesnika v umovah neperervnoYi osvIti. Didaskal: chasopis: mater. Vseukr. nauk. konf. «Tyutorstvo yak faktor IndivIdualIzatsIYi pedagogIchnogo protsesu v kontekstI kreditno-modulnoYi sistemi navchannya» u m. PoltavI, 9-10 listopada 2010 r. / Kafedra zagalnoYi pedagogIki ta andragogIki PNPU Im. V. G. Korolenka. Poltava, 2011. # 11. S. 191-195.
Berezhnaya, I. F. (2012). Pedagogicheskoe proektirovanie individualnoy traektorii professionalnogo razvitiya buduschego spetsialista: dis. … dokt. ped. nauk: 13.00.08. Moskva, 2012. 410 s.
Schukina, N. I. (2014). Individualnaya obrazovatelnaya traektoriya pedagoga kak innovatsionnaya model ego professionalnogo razvitiya. Permskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2014. # 5. S. 123-127.
Zeer, E. F. (2014). Individualnaya obrazovatelnaya traektoriya v sisteme nepreryivnogo obrazovaniya. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2014. # 3. S. 74-82.
Zeer, E. F., Streltsov, A. V. (2016). Technological Platform for Realization of Students' Individual Educational Trajectories in Vocational School. IEJME – Mathematics Education. 2016. # 11 (7). P. 2639-2650.
Zeer, E. F., Zavodchikov, D. P., Zinnatova, M. V., Lebedeva, E. V. (2017). Individualnaya obrazovatelnaya traektoriya kak ustanovka sub'ekta v sisteme nepreryivnogo obrazovaniya. Nauchnyiy dialog. 2017. # 1. S. 266-279.
Sharko, V. D. (2006). Metodichna pIdgotovka vchitelya v umovah neperervnoYi osvIti: monografIya. Herson: HDU, 2006. S. 311-314.
Lyubchenko, N. V. (2014). OkremI aspekti stvorennya Individualnoi traektorii pidvischennya rivnya profesIynoi kompetentnosti naukovo-pedagogIchnih pratsivnikiv vischoi shkoly v umovah utverdzhennya kompetentnIsnogo pidhodu v osviti. Nova pedagogIchna dumka, 2014. # 3. S. 39-44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_3_11.
Bilik, N. I. (2017). Samoproektuvannya i profesiyniy samorozvitok molodih fahIvtsiv u regionalnIy sistemi pidvischennya kvalifikatsii. Teoriya ta metodika upravlinnya osvitoyu: elektr. nauk. fahove vid. 2017. 2(20).
Markova, A. K. (1996). Psihologiya professionalizma. – Moskva : Mezhd. gumanit. fond «Znanie», 1996. 308 s.
Melyantseva, M. Yu. (2016). Individualnyiy obrazovatelnyiy marshrut pedagoga: tehnologiya samoproektirovaniya i realizatsii. URL: https://solncesvet.ru/individualnyiy-obrazovatelnyiy-marshrut... (nazvanie s ekrana).

Abstract views: 130
PDF Downloads: 177
Published
2018-09-01
How to Cite
Bilyk, N. (2018). Advanced training personal-courses as a way of self-designing of teahcer’s educational trajectory. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 28(4), 3-8. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2018.4.01