Monetary compensation for non-material damage now and then in the perspective of French and Polish legal systems


Keywords: moral damages; moral harm; non-pecuniary loss; Polish law; French law.

Abstract

The last decades have witnessed – in civil law jurisdictions – a growing concern about instruments of legal protection of non-material interests, in particular: redressing non-material losses sustained as a result of tortious acts. Legislation and case-law alike try to address this complex problem. The aim of this paper is to present, in a comparative context, the historical development of admissibility of monetary compensation claims for non-material damage in French civil law (the Napoleonic Code) and jurisdictions that have adopted French law or structured their civil law legislation around French paradigms as well as in Polish law. Though the contemporary private law of Poland is far more related to the laws of Germany and Austria, French civil law, which was in force in the territory of Congress Poland for over a century, was and still is an important benchmark for ever-valid comparative analysis. The very broad and liberal way in which contemporary Polish law approaches the issue of compensation for non-property harm seems to be one of the issues where French inspirations played an important role. The authors employ legal comparative and historical methods, supplanted by formal-dogmatic ones, to present the evolution of tort law concerning monetary liability for non-material loss.

References

- Code Napoléon: mit Zusätzen und Handelsgesetzen als Land-Recht für das Großherzogthum Baden, Karlsruhe 1809
- von Bar C., Non-contractual Liability Arising Out of Damage Caused to Another, Munich 2009
- Benning W. (publ.), Code Napoleon; or, The French Civil Code. Literally Translated from the Original and Official Edition, Published at Paris, in 1804. By a Barrister of the Inner Temple, London 1827
- Bokwa K., Jarosz I., Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 29 (2019), pp. 159-171.
- Chlamtacz M., Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim kodeksie zobowiązań i w prawodawstwach nowożytnych [in:] Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego: Tom I, Lwów 1936
- Coggiola N., The Influence of Foreign Legal Models on the Development of Italian Civil Liability Rules from the 1865 Civil Code to the Present Day, „The Italian Law Journal”, vol. 05 (02), 2019
- Delsol J.J., Zasady i nauki Kodeksu Napoleona w związku z nauką i jurysprudencją przedstawione, Warszawa 1874
- Domański L., Wykładnia art. 1382 kod. cyw. (odpowiedzialność za krzywdy moralne), „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego”, Warszawa 1919, R. II, pp. 64-74
- Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009
- Dutka P., Zadośćuczynienie za krzywdy moralne w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa austriackiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, XX – 2017
- Ebert I., Pönale Elemente im deutschen Privatrecht. Von der Renaissance der Privatstrafe im deutschen Recht, Tübingen 2004
- Giaro T., Czy w przewidywalnej przyszłości powstanie europejskie prawo zobowiązań?, „Forum Prawnicze” no. 1 (1), 2010
- Grzybowski A., Powództwo cywilne według k.p.k., „Głos Sądownictwa”, nr 1, Warszawa 1930
- Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Legalis/el. 2018
- Holewiński W., O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona: wykład tytułu III i IV księgi trzeciej, Warszawa 1875
- Jarra E., Glosa do orzeczenia Izby Cywilnej (sek. II) Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1935., C.II. 2229/34, Orzecznictwo Sądów Polskich 1935
- Justman Z., O wynagrodzeniu szkód i strat [in:] Rocznik Prawników Kaliskich za lata 1903 i 1904, Kalisz 1906
- Lackoroński B., Glosa do uchwały SN z dnia 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13, OSP 2015/2/15
- Litauer J. J., O zadośćuczynieniu za krzywdy moralne ze stanowiska prawa cywilnego, „Themis Polska”, Warszawa 1913, t. 1
- Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1938
- Malec D., Wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Departamencie Krakowskim Księstwa Warszawskiego w świetle relacji „Gazety Krakowskiej” [in:] A. Dziadzio, S. Grodziski (eds.), Regnare, gubernare, administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków: prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2012
- Mariański M., Zielińska M., Pojęcie szkody przyszłej: „prejudice futur” w prawie francuskim. Rozważania na tle polskich uregulowań prawnych, „Studia Prawnoustrojowe” no. 28
- Matys J., Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym, Warszawa 2010
- Młynarski T., Zadośćuczynienie pieniężne z art. 448 k.c. w razie śmierci osoby bliskiej w kontekście postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14), „Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 17 (2/2014).
- Nawracała J., Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - wybrane zagadnienia, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 11 (2/2011).
- Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019
- Pacchioni G., Corso di diritto civile italiano, Padova 1940
- Palmer V. V. (ed.), The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law, Cambridge 2015
- Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979
- Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Legalis/el. 2018
- Planiol M., Traité Élémentaire de Droit Civil, Paris 1907
- Salvadori F C., Il danno non patrimoniale: evoluzione storica e prospettive future, Venezia 2011
- Sekuła M., Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową, Radca Prawny 2008, nr 2
- Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009
- Strus Z., Ortyński K., Pokrzywniak J., Zadośćuczynienie po nowelizacji art. 446 Kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich, Warszawa 2010
- Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę majątkową, Bydgoszcz 1999
- Tunc A., Introduction [in:] A. Tunc (ed.), International Encyclopedia of Comparative Law. Volume XI: Torts, Part 2, Tübingen 1983
- Walaszek B., Charakter roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę moralną, „Współczesna Myśl Prawnicza”, nr 4 (19), 1937
- Zachariä von Lingenthal K. S., Handbuch des französischen Civilrechts, Band II, Heidelberg 1853
- Załucki M. (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019
- Zoll F., Zobowiązania w zarysie według polskiego kodeksu zobowiązań, Warszawa 1948

Abstract views: 3
PDF Downloads: 8
Published
2020-09-30
How to Cite
Bokwa, K., & Jarosz, I. (2020). Monetary compensation for non-material damage now and then in the perspective of French and Polish legal systems. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 9-17. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/706