Prätorischer Vergleich and municipal mediation offices – the historic development of alternative dispute resolution schemes in Austria and what they mean for contemporary legislators?


  • Krzysztof Bokwa General History of State and Law of the Jagiellonian University
  • Iwo Jarosz Law and Administration Faculty of the Jagiellonian University
Keywords: Austria; Austria-Hungary; Galicia; ABGB; ZPO; ADR; pre-court settlement; motion to set conciliatory hearing.

Abstract

The text aims to highlight certain alternative dispute resolution (ADR) methods existing in Austrian civil law since the 19th Century. Austrian law and legal tradition, closely linked to its Polish counterparts, serve as sources of inspiration for Polish scholars and legislators. Nowadays, possibly more than ever, the heavy caseload of modern courts combined with evidentiary and procedural burdens call for the increased importance of ADR. The EU actively promotes the development of ADR. Therefore, the evolution of the approach to out of court dispute resolution methods in Austria is depicted against a widely understood historical background, in connection with the German legal tradition. Furthermore, the text describes this evolution as related with the deep political changes in Austria (Constitution of 1867) and the enactment of a modern civil procedure code in 1895. The authors concentrate on two institutions: municipal mediation offices (Gemeindevermittlungsämter) and the special pre-court settlement before the District Court (prätorischer Vergleich), comparing the latter with the Polish regulation of court conciliation proceedings. This analysis leads to certain conclusions regarding the inspiration that the Austrian legislation may serve as in future.

References

Alexander N., International and Comparative Mediation. Legal Perspectives, Alphen aan den Rijn 2009
Bokwa K., ‘Anwaltsvergleich – niemiecka ugoda adwokacka jako wzór dla polskiego ustawodawcy?’, Kwartalnik ADR - Arbitraż i Mediacja, no. 3(43)/2018, 13-20
Buczkowski P., ‘Ugoda w prawie cywilnym materialnym i procesowym - wady i zalety’, Przegląd Prawa Handlowego 5/2010
Dziadzio A., Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza - obywatel - prawo, Kraków 2001
Dziadzio A., Powszechna historia prawa, Warszawa 2009
Fierich F. X., O obecnem zadaniu sądów polubownych dla spraw cywilnych, Kraków 1892
Glaser J., Über Friedensgerichte und das Verfahren in geringfügigen Rechtssachen, Wien 1859
Kindl J., Meller-Hannich, Wolf H. J. (ed.), Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung, München 2015
Klaar H., Scheidungs-Ratgeber für Frauen, Wien 2015
Klimczak J., Szybkość postępowań sądowych w Polsce i innych państwach Europy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – Analizy Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020
Kociołowicz-Wiśniewska B., Pilitowski B., Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań, b/m 2017.
Koczyński M., Ustawa sądowa dla Galicyi Zachodniej. Kodeks Procedury Cywilnej w poprawnem wydaniu, z dołożeniem odpowiednich paragrafów powszechnej ustawy sądowej, z citing wszystkich zmian dotychczas dokononych, z dodaniem ustaw i rozporządzenie późniejszych oraz judykatura sądu Najwyższego, Kraków 1881
Mayr P. G., Rechtsschutzalternativen in der österreichischer Rechtsentwicklung, Wien 1995
Morek R., Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych w Polsce, Warszawa 2013
Oberhammer P., Domej T., Germany, Switzerland and Austria [in:] van Rhee C.H. (ed.), European traditions in civil procedure, Antwerpen - Oxford 2005
Piotrowska M., Kasacja czy rewizja? Wpływ poglądów Franciszka Ksawery Fiericha opublikowanych w 1923 roku na ostateczny kształt przepisów o postępowania kasacyjnym w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 roku in: W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła (ed.), Krakowskie studia z historii państwa i prawa, tom 3, Kraków 2010
Rechberger W.H., ‘Mediation in Austria’, Ritsumeikan Law Review, No. 32, 2015
Roth M., Gherdane D., Mediation in Austria: The European Pioneer in Mediation Law and Practice [in:] Hopt K. J., Steffek F. (ed.), Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford 2012, 247-332
Saenger I. (ed.), ZPO - Familienverfahren - Gerichtsverfassung - Europäisches Verfahrensrecht, München 2017
Siemaszko A. et al, Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2016
Wojciechowski R., Provisions of the Austrian Code of Civil Procedure on Arbitration Proceedings. Translated with an introduction, Kwartalnik ADR, No. 3(7)/2009

Abstract views: 49
PDF Downloads: 30
Published
2021-04-30
How to Cite
Bokwa, K., & Jarosz, I. (2021). Prätorischer Vergleich and municipal mediation offices – the historic development of alternative dispute resolution schemes in Austria and what they mean for contemporary legislators?. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 44(2), 23-29. https://doi.org/https://doi.org/10.33531/farplss.2021.2.3