Procrastination in undertaking dental treatment during the COVID-19 pandemic and its correlates


  • Karolina Gorbaniuk Medical University of Warsaw
Keywords: procrastination; dental treatment; COVID-19; planned behaviour model; communication; dental anxiety

Abstract

In the era of the coronavirus pandemic, dental services have become objectively less accessible, especially in the first half of it. On the one hand, this is due to the functioning of the facilities and the orders of the Ministry of Health, on the other hand, a significant part of the conditions is still on the side of the patient. Results from a study of individuals in early adulthood showed that variables from the theory of planned behaviour, quality of communication with the doctor, dental anxiety and socio-demographic variables influence the frequency of health care use. Hitherto, they have not been comprehensively tested in a COVID-19 outbreak situation, because of their importance to the systematic use of dental services. The reasons for procrastination were found to be highly dependent on individual differences and psychological conditions. Compared to other factors, fear of COVID-19 infection completes the set of determinants, but its importance is marginal and disproportionately exaggerated in public opinion.

References

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: a theory of planned behaviour. [W:] J. Kuhl, J. Beckmann (red.), Action Control: from cognition to behawior (s. 11-39). Berlin, Germany: Springer.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
Armfield, J. M., Ketting, M. (2015). Predictors of dental avoidance among Australian adults with different levels of dental anxiety. Health Psychology, 34(9), 929–940.
Banasiuk, A., Uracz, W., Lishchynskyy, Y. (2017). Edukacja prozdrowotna w stomatologii. Journal of Clinical Healthcare, 4, 24-29.
Bukowska-Piestrzyńska A. (2005). Wywiad lekarski – narzędzie budowania pozytywnego nastroju pacjenta. Magazyn Stomatologiczny, 6, 88-89.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (2016). Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych. Warszawa: CBOS.
Centrum Badania Opinii Społecznej. (2021). Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych. Warszawa, 105/2021.
Corah L. N., Gale E. N., Illig S. J. (1978) Assessment of a dental anxiety scale. The Journal of the American Dental Association, 97, 816–819.
Dudek, M., Kasznia-Kocot, J. (2016). Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zachowania zdrowotne nastolatków mieszkających w Rybniku. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 19(4), 40-47.
Gracz, L., Świderska, J. (2011). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania podejmowania przez pacjentów leczenia stomatologicznego. Hygeia Public Health, 46(1), 77-82.
Hakeberg, M., Berggren, U., Gröndahl, H. G. (1993). A radiographic study of dental health in adult patients with dental anxiety. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 21(1), 27-30.
Kuczyńska, A. (2001). Modele kontaktu lekarza z pacjentem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Elementy psychologii zdrowia (s.201–212). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Leśniak, W., Doboszyńska, A. (2014). Objawy stomatologiczne chorób ogólnych. Forum Medycyny Rodzinnej, 8(1) 9-13.
Łuszczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Mazurek M. (2021). Zasady funkcjonowania gabinetów dentystycznych w trakcie pandemii. MedExpess. Pobrano 10.12.2021 ze trony https://www.medexpress.pl/zasady-funkcjonowania-gabinetow -dentystycznych- w-trakcie-pandemii/80231
Michalczyk, S. (2019). Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Nguyen, H. T., Do, B. N., Pham, K. M. (2020). Fear of COVID-19 scale—associations of its scores with health literacy and health-related behaviors among medical students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), e4164.
Petersen, P. E. (2003). The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century–the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 31, 3-24.
Piotrowska, D. E., Pędziński, B., Jankowska, D. (2018). Reasons why Poles do not use dental care. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 24(3), 191-194.
Piotrowska D. E., Pędziński B., Jankowska, D. (2020). Status socjoekonomiczny a korzystanie ze świadczeń stomatologicznych w Polsce. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 26(3), 202–205.
Pitułaj, A., Rajba, B., Andrzejewska, B. (2020). Psychometric validation of Corah’s Dental Anxiety Scale in the Polish population. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 29(1), 45-49.
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (2020). Praktyki stomatologiczne w czasie pandemii COVID-19. Pobrano 10.11.2021 ze strony https://pts.net.pl/praktyki-stomatologiczne-w-czasie-pandemii-covid-19-wyniki-ankiety
Pragłowska, E. (2020). Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem? Uniwersytet SWPS. Webinar.
Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fearacquisition: A critical examination. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 375-387.
Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t.3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Stangierska, I., Horst-Sikorska, W. (2007). Ogólne zasady komunikacji między pacjentem i lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej, 1(1), 58-68.
Szatan, M. (2012). Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych. Studia Gdańskie, 31, 325-342.
Trohel, G., Bertaud-Gounot, V., Soler, M. (2016). Socio-economic determinants of the need for dental care in adults. PloS One, 11(7), e0158842.
Trzcionka, A., Twardawa, H., Mocny-Pachońska, K., Tanasiewicz, M., (2020). Oral cavity status of long-term hemodialized patients vs. their socio-economic status. Medycyna Pracy, 71(3), 279-288.
Włodarski, P. (2017). Rozwój zęba, przyzębia i błony śluzowej. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego (s. 31-47). Med Tour Press International.
Żakowiecki, P., Helak, M. (2020). Usługi publiczne w kryzysie: pandemia w ochronie zdrowia. Fundacja Przyjazny Kraj.

Abstract views: 22
PDF Downloads: 7
Published
2022-05-01
How to Cite
Gorbaniuk, K. (2022). Procrastination in undertaking dental treatment during the COVID-19 pandemic and its correlates. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 46(1), 4-11. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/807