A model of rehabilitation and resocialization of drug addicts in modern rehabilitation center


  • N. A. Yevdokimova Ужгородский национальный университет
  • P. A. Kazaryan Николаевский национальний университет имени В.А.Сухомлинского
Keywords: re-socialization, rehabilitation, addiction, therapeutic community, rehabilitation environment, psychotherapy.

Abstract

This article presents the author's model of the program of rehabilitation of patients with non-drug addiction. An example of re-socialization of drug addicts young people in the Center "Source" (Ochakiv, Ukraine). The rehabilitation program is hospital and is based on the principle of therapeutic community. The program aims at forming conscious motivation discontinuing the drug, the individual correction, the formation of communicative skills, return to the family, re-socialization. The program consists of a combination therapy with a medium conducting various psycho activities (therapy, training), followed by employment and re-socialization. An important part of the program is to provide rehabilitative environment. Rehabilitation environment includes a clear schedule, general meetings and rituals, norms and rules of conduct active.Complex is described rehabilitation technology used in the rehabilitation Center. We characterize the types of psychotherapy: individual, group and family. Showcased training programs.Rehabilitation consists of 4 stages, which can be divided into 2 parts. 1) Rehabilitation - measures to restore the person, includes stages I and II. 2) Re-socialization - the return of the client to a healthy, socially active life - and III of IV stages. The program has been tested in the Center of re-socialization. Program results prove the possibility of rehabilitation and re-socialization of drug addicted young people.

References

1. Vaysov S. B. Praktykum po reabylytatsyy narkozavysymykh / S.B. Vaysov, S. A. Kulakov. - SPb.: Nauka y tekhnyka, 2012. – 250 s.
2. Valentyk Yu. V. Terapevtycheskye soobshchestva - osnova naybolee uspeshnykh prohramm reabylytatsyy bol'nykh narkomanyyamy / Yu.V. Valentyk // Luchshye praktyky dyahnostyky, lechenyya y reabylytatsyy zavysymosty ot psykhoaktyvnykh veshchestv: Psykhoterapyya y reabylytatsyya zavysymykh. - Tom 2. – Pavlodar: RHKP (Respublykanskyy nauchno-praktycheskyy Tsentr medyko-sotsyal'nykh problem narkomanyy), 2003. – S. 173–183.
3. Valentyk Yu. V. Kontseptual'nye osnovy reabylytatsyy nesovershennoletnykh, zloupotreblyayushchykh psykhoaktyvnymy veshchestvamy / [Yu. V. Valentyk, N. V. Vostroknutov, A. A. Herysh y dr.] // Narkolohyya. – 2002. – S. 42–47.
4. Veshneva S. A. Sovremennye modely reabylytatsyy narkozavysymykh / S. A. Veshneva // Narkolohyya. – 2008. – #1. – S. 55–61.
5. Davydchuk A. V. Osnovnye pryntsypy reabylytatsyonno-profylaktycheskykh prohramm dlya lyts det·sko-podrostkovoho vozrasta pry ykh zavysymosty ot psykhoaktyvnykh veshchestv / Davydchuk A. V., Hrabar' Y. V., Kazakova S. E. // Ukrayins'kyy medychnyy al'manakh. – 2013. – S. 129–132.
6. Dudko T. N. Dyfferentsyrovannaya systema reabylytatsyy v narkolohyy / Dudko T. N., Kotel'nykova L. A., Puzyenko V. A. // Profylaktyka y reabylytatsyya v narkolohyy. – 2002. – #1. – S. 66–79.
7. Zentsova N.Y. Systemnaya model' psykholohycheskoho эtapa reabylytatsyy bol'nykh narkomanyey: dys. dokt. nauk: 19.00.04 / N.Y. Zentsova // M, 2015. – 621 s.
8. Zentsova N. Y. Kontseptual'nye osnovy y kompleksnaya prohramma medyko-sotsyal'noy reabylytatsyy narkolohycheskykh bol'nykh / N. Y. Zentsova, T. N. Dudko. - M.: OOO «Sport y Kul'tura», 2014. – 264 s.
9. Kochurovska Y. Zasluzhyvayushchyy vnymanyya opyt lechenyya narkomanyy: nablyudenyya yz Evropy / Y. Kochurovska; per. s anhl. N.V. Kaklyuhyn // Narkolohyya. – 2009. – #6. – S. 78–82.
10. Mynazov R. D. Psykhodrama kak metod psykhoterapyy v reabylytatsyy narkozavysymykh / R. D. Mynazov // Vestnyk psykhyatryy y psykholohyy Chuvashyy. – 2014. – S. 73–90.
11. Sovremennye podkhody v orhanyzatsyy medyko-sotsyal'noy reabylytatsyy narkolohycheskykh bol'nykh: Metodycheskye rekomendatsyy / Sostavyt.: E.A. Bryun, E.A. Koshkyna, T.V. Ahybalova y dr. - M.: OOO «PARADYZ». – 2013. – 124 s.
12. Taktarov V. H. Podkhody k statsyonarnoy reabylytatsyy narkolohycheskykh bol'nykh / V. H. Taktarov, Y. A. Novykov // Voprosy narkolohyy. – 2001 - #6. – S. 48-50.
13. Tsetlyn M.H. Reabylytatsyya narkolohycheskykh bol'nykh: kontseptsyya, prohramma / V. E. Pelypas, M. H. Tsetlyn. - M.: Anakharsys, 2001. – 48 s.
14. Shaydukova L. K. Preklynycheskye yzmenenyya povedenyya u sozavysymykh rodstvennykov bol'nykh opyynoy narkomanyey / L. K. Shaydukova, M. V. Ovsyannykov // Rossyyskyy psykhyatrycheskyy zhurnal. – 2004. – S. 33–36.
15. Ohlyad prohram resotsializatsiyi dlya spozhyvachiv narkotykiv sered molodi ta pidlitkiv - YuNISEF v Ukrayini. – Kyyiv: PTs Foliant, 2010. – 88 s.
16. De Leon G. Community as a method: Therapeutic Communities for special populations and special settings / De Leon G. // Westport Connecticut. Praeger Publishers. – 1997. – 140 r.
17. De Leon G. The therapeutic community: Study of effectiveness / De Leon G. // Goverement printing office. – 1984. – P. 36 – 71.
18. Kennard D. An introduction to therapeutic communities / D. Kennard // Routledge & Kegan P. – 1983. – Vol. XII. – 196 r.

Abstract views: 57
PDF Downloads: 84
Published
2016-11-07
How to Cite
Yevdokimova, N., & Kazaryan, P. (2016). A model of rehabilitation and resocialization of drug addicts in modern rehabilitation center. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 17(5), 27-35. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/90